หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคระบาดที่มากับยุงลาย   12 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2562   5 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   5 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    31 พ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก   24 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่าสายลวด   17 พ.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด   14 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การรับโอนพนักงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   13 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   8 พ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10   7 พ.ค. 2562 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16